Verschillende staalfabrieken in Europa sluiten

Uit een rapport van het GMK Center blijkt dat de staalproductie in Europa met 11,7 miljoen ton is gedaald, een daling van 6,7% ten opzichte van juli vorig jaar (2021).  Deze daling is het gevolg van de sluiting van verscheidene staalfabrieken in Europa, waaronder verscheidene van de Arcelor Mittal-groep.  Begin september werden ongeveer vijftien staalfabrieken stilgelegd.

De sluitingen zijn het gevolg van de stijging van de energieprijs, waardoor de producenten niet langer in staat zijn hun productiekosten te dekken en de kostenstijgingen niet kunnen doorberekenen aan hun klanten, ondanks de energietoeslagen die door de meeste spelers worden toegepast.

Deze sluitingen komen bovenop de reeds aangekondigde sluitingen, zoals de sluiting van de roestvrijstaalgieterij Aperam in Genk.

Deze vermindering van het aanbod zal uiteindelijk een effect hebben op de prijs van staal.  Het is dan ook niet te verwachten dat de prijzen in de komende maanden zullen dalen.

Legeringsextra’s voor roestvrij staal blijven in prijs dalen (Augustus 2022)

Zoals de Filame Groep elke maand doet, hebben wij ons panel van leveranciers geraadpleegd om een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken van de ontwikkeling van de prijs van gelegeerde extra’s voor de roestvrije staalsoorten die de Filame Groep regelmatig gebruikt.

In juni zagen we, na de sterke stijging in mei, voor het eerst een prijsdaling. De neergang heeft zich in juli licht voortgezet.

De daling zette in augustus door.

Dit lijkt te wijzen op een teruggang van de economische activiteit die in juni voelbaar begon te worden en die met name te wijten is aan de diverse geopolitieke gebeurtenissen. De economische bedrijvigheid in China is verder teruggelopen en dat geldt ook voor de vraag op staal en RVS.

Deze beweging betekent niet dat we zullen terugkeren naar de prijzen die in 2019 golden. De vraag naar nikkel in het bijzonder blijft zeer sterk en wordt gestimuleerd door de vraag naar dit metaal in de batterij-industrie.

Er zij op gewezen dat alle leveranciers nog steeds een energietoeslag toepassen om rekening te houden met de gestegen energiekosten. Deze toeslag blijft op zijn beurt stijgen. De Russische gascrisis zal de druk op de energieprijzen waarschijnlijk verder opvoeren.

Bijgevolg zal de prijs van roestvrij staal niet in dezelfde mate dalen als de prijs van de legeringstoeslag.

Bovendien hadden de grote gebruikers zich tijdens de zeer sterke stijgingen in de eerste helft van het jaar ingedekt en beschikken zij over voorraden en contracten om tegen hogere prijzen te leveren dan zij vandaag via aankopen ter plaatse zouden kunnen verkrijgen.

Filame wijst erop dat de prijs van de legeringstoeslagen van maand tot maand door de verschillende leveranciers wordt vastgesteld naar gelang van de kwaliteiten roestvrij staal die zij aanbieden. Er zijn dus verschillen tussen de diverse leveranciers, maar de tendens is bij alle leveranciers merkbaar.

Bovendien wordt de prijs vastgesteld op de dag dat het materiaal wordt geleverd. Er kunnen dus verschillen zijn tussen het tijdstip van bestelling en het tijdstip van levering, vooral omdat de leveringstermijnen niet korter zijn geworden.

Voorts zij opgemerkt dat de onderstaande cijfers een algemene tendens voor de staalproducenten zijn en dat de prijs voor slitters, draadtrekkers of groothandelaars varieert naar gelang van de gevraagde kwaliteit, de aard van het produkt (plaat, spoel, draad), de gevraagde hoeveelheden, de dikte of diameter van het draad en de verpakking.

Ontdek onze producten

Prijzen legeringstoeslag blijven dalen (juli 2022)

Zoals de Filame Groep elke maand doet, hebben wij ons panel van leveranciers geraadpleegd om een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken van de ontwikkeling van de prijs van gelegeerde extra’s voor de roestvrije staalsoorten die de Filame Groep regelmatig gebruikt.

In juni zagen we, na de sterke stijging in mei, voor het eerst een prijsdaling.

In juli zien we dat de lichte daling doorzet.

Dit lijkt te wijzen op een daling van de economische bedrijvigheid die in juni voelbaar begon te worden en die met name te wijten is aan de diverse geopolitieke gebeurtenissen.

Deze beweging betekent niet dat we zullen terugkeren naar de prijzen die in 2019 golden.  De vraag naar nikkel in het bijzonder blijft zeer sterk en wordt gestimuleerd door de vraag naar dit metaal in de batterij-industrie.

Er zij op gewezen dat alle leveranciers nog steeds een energietoeslag toepassen die varieert van 235 euro/ton tot 385 euro/ton om rekening te houden met de gestegen energiekosten. Deze toeslag neemt echter niet af.

Filame herinnert eraan dat de prijs van de legeringstoeslag van maand tot maand door de verschillende leveranciers wordt vastgesteld naar gelang van de kwaliteiten roestvrij staal die zij aanbieden.  Er zijn dus verschillen tussen de diverse leveranciers, maar de tendens is bij alle leveranciers merkbaar.

Bovendien wordt de prijs vastgesteld op de dag dat het materiaal wordt geleverd. Er kunnen dus verschillen zijn tussen het tijdstip van bestelling en het tijdstip van levering, vooral omdat de leveringstermijnen niet korter zijn geworden.

Voorts zij opgemerkt dat de onderstaande cijfers een algemene tendens zijn bij de staalfabrikanten en dat de prijs bij slitters, draadtrekkers of groothandelaars varieert naar gelang van de gevraagde kwaliteit, de aard van het produkt (plaat, spoel, draad), de gevraagde hoeveelheden, de dikte of diameter van het draad en de verpakking.

Filame vestigt ook de aandacht van haar klanten op het feit dat zij, indien nodig, haar prijzen zal moeten aanpassen in verhouding tot het tijdstip van de bestelling, afhankelijk van wijzigingen in de prijs van materialen en het tijdstip van levering.

De prijs van de legeringstoeslagen voor roestvrij staal daalt voor het eerst (Juni 2022)

Zoals de Filame Groep elke maand doet, hebben wij ons panel van leveranciers geraadpleegd om een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken van de ontwikkeling van de prijs van de legeringstoeslagen voor de roestvrije staalsoorten die de Filame Groep op regelmatige basis gebruikt.

Voor de maand Juni hebben we, na de stijging in Mei, voor het eerst een prijsdaling gezien in Juni.

Het is nog te vroeg om te zeggen of dit wijst op een blijvende neerwaartse tendens op de markten, maar de tendens volgt die welke is waargenomen voor de staalprijzen.

Er zij op gewezen dat alle leveranciers nog steeds een energietoeslag toepassen die varieert van 235 euro/ton tot 385 euro/ton voor bepaalde bedrijven om de stijging van de energiekosten te integreren.

Filame herinnert eraan dat de prijs van de legeringstoeslag van maand tot maand wordt vastgesteld door de verschillende leveranciers naar gelang van de kwaliteiten roestvrij staal die zij leveren.  Er zijn dus verschillen tussen de diverse leveranciers, maar de tendens is bij alle leveranciers dezelfde.

Bovendien is de prijs die van de dag waarop het materiaal wordt geleverd. Er kunnen dus verschillen zijn tussen het tijdstip van bestelling en het tijdstip van levering, temeer daar de leveringstermijnen nog steeds vrij lang zijn, maar zich stabiliseren.

Voorts zij opgemerkt dat de onderstaande cijfers een algemene tendens bij de staalproducenten zijn en dat de prijs bij slitters, draadtrekkers of groothandelaren varieert naar gelang van de gevraagde kwaliteit, de aard van het produkt (plaat, coil, draad), de gevraagde hoeveelheden, de dikte of diameter van het draad en de verpakking.

Filame trekt ook de aandacht van haar afnemers op het feit dat zij, indien nodig, afhankelijk van wijzigingen in de prijs van materialen en het tijdstip van levering, haar prijzen kan moeten aanpassen in verhouding tot het tijdstip van de bestelling.

Op weg naar een daling van de staalprijzen?

Terwijl de staalprijzen tot maart stegen, stabiliseerden zij zich in april en daalden zij licht in mei.

Is dit het begin van een algemene trend op langere termijn? Het is nog te vroeg om dat te zeggen.

De verschillende staalleveranciers die in het Filame-panel zijn opgenomen, hebben een daling van de orders voor deze producten in de afgelopen vier weken gemeld.

Zij verklaren dit enerzijds door een automarkt die duidelijk terugloopt, met name door het tekort aan onderdelen.  Ook andere factoren, zoals de oorlog in Oekraïne en de langdurige blokkering in China, waardoor veel bedrijven tot stilstand zijn gekomen, worden genoemd als factoren die enige invloed hebben.  Dit alles heeft geleid tot een daling van de vraag, die een neerwaartse invloed heeft gehad op de prijzen.

Terwijl warmgewalste breedband in maart en april tussen 1330 en 1450 euro per ton werd verhandeld, lagen de prijzen in april meer in de buurt van 1200 euro per ton. Voor koudgewalst breedband ligt de prijs net onder 1300 euro/ton.  Draad volgt dezelfde trend.  Natuurlijk moet men letten op de gewenste kwaliteiten en hoeveelheden, die ook van invloed zijn op het prijsniveau.

Het is op dit moment niet mogelijk te zeggen of de prijzen van roestvrij staal dezelfde richting zullen volgen.  De staalcomponent mag dan wel dalen, maar de legeringstoeslag, die momenteel ongeveer 60% van de prijs uitmaakt, was in mei opnieuw sterk gestegen.  De prijzen van roestvrij staal zijn derhalve veel meer gekoppeld aan de ontwikkeling van de prijzen van nikkel en chroom, waarvoor de vraag zeer groot blijft.

Legeringstoeslagen voor roestvrij staal stijgen weer

Zoals de Filame Groep elke maand doet, hebben wij ons panel van leveranciers geraadpleegd om een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken van de ontwikkeling van de prijs van de legeringstoeslagen voor de roestvrije staalsoorten die de Filame Groep op regelmatige basis gebruikt.

Voor de maand mei was er een zeer aanzienlijke stijging, soms van meer dan 10%, voor de verschillende legeringstoeslagen.

De spanningen op de markten zijn niet tot bedaren gekomen en de internationale gebeurtenissen, met name de oorlog in Oekraïne, die een langetermijnprobleem is geworden, zijn niet echt veranderd.

Er zij op gewezen dat alle leveranciers ook een energietoeslag van maximaal 120 euro/ton toepassen om rekening te houden met de stijging van de energiekosten. Deze toeslag komt bovenop de energietoeslag van ongeveer 250 euro/ton die sinds het begin van het jaar van kracht is.

Filame herinnert eraan dat de prijs van de legeringstoeslag van maand tot maand wordt vastgesteld door de verschillende leveranciers naar gelang van de kwaliteit van het roestvrij staal dat zij leveren.  Er zijn dus verschillen tussen de diverse leveranciers, maar de tendens is bij alle leveranciers dezelfde.

Bovendien is de prijs die van de dag waarop het materiaal wordt geleverd. Er kunnen dus verschillen zijn tussen het tijdstip van bestelling en het tijdstip van levering, temeer daar de leveringstermijnen nog steeds erg lang zijn.

Filame vestigt derhalve de aandacht van haar afnemers op het feit dat zij, indien nodig, afhankelijk van wijzigingen in de prijs van materialen en het tijdstip van levering hiervan, de prijzen van lopende offertes/bestellingen zal moeten aanpassen ten overstaan van het tijdstip van de offerte/de bestelling.

Prijs van de roestvrije staalsoorten

Nieuwe sterke stijging van de prijs van de legeringstoeslag voor roestvrij staal

Tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne en de sterke spanning op de nikkelprijs, met name na de schorsing van de LME aan het begin van de maand, waardoor de prijs van een ton nikkel in één maand met 14.000 €/T is gestegen (een stijging met ongeveer 69%), is de prijs van de legeringstoeslag voor alle kwaliteiten sterk gestegen, terwijl in februari en maart een lichte daling werd opgetekend.

Er moet worden opgemerkt dat de prijs van de legeringstoeslagen van maand tot maand door de verschillende leveranciers wordt vastgesteld naar gelang van de kwaliteiten roestvrij staal die zij leveren.  Er zijn dus verschillen tussen de diverse leveranciers, maar de tendens is bij alle leveranciers dezelfde.

Deze verhoging van de prijs van de legeringstoeslag zal, in combinatie met een stijging van de staalprijs, leiden tot een sterke stijging van de prijzen van de verschillende soorten roestvrij staal.  Deze verhogingen zullen uiteraard variëren tussen de verschillende leveranciers en groothandelaars, afhankelijk van het soort verpakking (plaat, spoel, draad), de gevraagde hoeveelheden en afmetingen, de wals- of hardingskwaliteiten, enz.

Evolutie in tabel- en grafiekvorm

Wat kunnen we nog voorspellen inzake de evolutie van de prijzen van staal en roestvrij staal?

Om haar klanten regelmatig te informeren over de ontwikkeling van de materiaalprijzen, en met name van de prijzen van staal en roestvrij staal, vraagt Filame haar panel van leveranciers regelmatig naar hun prognoses over de ontwikkeling van de prijzen in de komende weken en maanden.

Zoals Het Staaljournaal meldt, hebben de gebeurtenissen in Oekraïne chaos veroorzaakt op de staalmarkt.  Dit werd nog verergerd door de problemen met nikkel op de LME, die leidden tot een opschorting van de nikkelprijs.  De handel werd pas eind vorige week hervat.  Tegelijkertijd hadden deze gebeurtenissen ook een aanzienlijk effect op de energieprijzen en derhalve op de produktieprijzen van staal, roestvrij staal en aluminium, voor de produktie waarvan grote hoeveelheden energie nodig zijn, ook al was de opwaartse tendens van de energieprijzen begonnen met de gebeurtenissen in Oekraïne.  Ook de aluminiummarkt wordt sterk getroffen.

In dit verband houden verschillende staalfabrieken de prijzen hoog en bieden zij verlaagde tonnages aan voor hedging-doeleinden.  Daar komt nog bij dat sommige kopers, vooral zij die hun voorraden in de voorgaande maanden na de moeilijkheden van vorig jaar niet hebben aangevuld, materiaal proberen te bemachtigen uit vrees dat het later opraakt, hetgeen een effect heeft op de vraag dat ook de prijzen opdrijft.

Het is dan ook moeilijk om met een redelijke mate van zekerheid de ontwikkeling van de prijs van staal en roestvrij stalen materialen en de beschikbaarheid ervan te voorspellen.  De prijzen worden vaak van dag tot dag vastgesteld naar gelang van de beschikbaarheid en er is vaak geen mogelijkheid om verbintenissen in dit verband aan te gaan voor perioden van meer dan 24 uur.

Het leverancierspanel van Filame meldt een prijsstijging van 410/430 euro per ton staal.  Voor verenstaaldraad liggen de stijgingen rond de 450 euro per ton.

Wat roestvrij staal betreft, is de legeringstoeslag in maart weliswaar blijven stijgen, maar het effect van de nikkelcrisis op de LME is nog niet in de prijs tot uiting gekomen.  Het is wachten op de indicaties voor april en mei, wetende dat de prijs van de legeringstoeslag maandelijks wordt vastgesteld.  Niettemin zal de stijging van de staalprijs reeds een invloed hebben op de prijs van roestvrij staal, waarvan het staalaandeel tussen 40 en 50% van de totale prijs vertegenwoordigt.

In dit verband geeft Filame aan dat haar prijsaanbiedingen onderhevig zijn aan de ontwikkeling van de prijs van het materiaal en dat, afhankelijk van de datum van de bestelling ten opzichte van de datum van de aanbieding, Filame haar prijzen mogelijk zal moeten herzien aan de hand van de aankoopprijs van het materiaal op diens leveringsdatum.

Ontdek onze producten

Verdere stijging van de materiaalprijzen in 2022

Helaas heeft het begin van 2022 niet geleid tot een daling van de materiaalprijzen ; zelfs niet tot een vertraging van de prijsstijging.

De trends die aan het eind van het jaar 2021 werden waargenomen, zetten zich in dezelfde richting voort, en daar bovenop komt nog de stijging van de energieprijzen.  Verschillende staalproducenten en gieterijen van roestvrij staal beginnen een “energie- en koolstofheffing” toe te passen om de sterk gestegen energiekosten en de extra kosten in verband met de nieuwe regelgeving inzake C02-emissies door te rekenen.

Filame heeft zijn leveranciersbestand getoetst en verwacht in de komende weken de volgende prijsverhogingen:

– SH veerstaaldraad: verhoging met 150 € / ton

– Gehard plaatstaal C75 en coils: verhoging met 200 € / ton

– Roestvrij staal: verhoging van het staalgedeelte (exclusief legeringstoeslagen) met 700 euro/ton en toevoeging van een “energie- en koolstofheffing” van 235 euro tot 250 euro/ton

Aangezien de prijzen voor draad- en veerstaal om de zes maanden worden vastgelegd, zouden deze vóór 1 juli 2022 niet verder mogen stijgen.

De prijs van de andere grondstoffen is veel variabeler en met name de prijs van roestvrij staal is afhankelijk van de legeringstoeslag, die maandelijks wordt vastgesteld.

Ontdek onze producten

Prijsontwikkeling van de legeringstoeslag voor roestvrij staal – Januari 2022

Een daling van de prijs van roestvrij staal is niet te verwachten.  Zelfs wanneer het aandeel van het staal in de prijs van roestvrij staal niet in hetzelfde tempo toeneemt, zien we dat het aandeel van de legeringstoeslag, dat van maand tot maand varieert, in een indrukwekkend tempo blijft toenemen.  De prijzen van chroom en nikkel, de belangrijkste metalen waaruit de legeringstoeslag is samengesteld, staan nog steeds onder sterke druk op de internationale markten.

Uiteraard hangt de prijs van een bepaald materiaal, zowel in draad- als in plaatvorm, ook af van de gewenste hoeveelheden (MOQ) draaddiameters of -diktes (trek- en wikkelkosten of wals- en slittingkosten).

Prijsontwikkeling van de legeringstoeslag voor roestvrij staal

Aanbevelingen van Filame

Filame stelt alles in het werk om haar klanten zo goed mogelijk tevreden te stellen in functie van de beschikbaarheid van haar voorraden en die van haar leveranciers. Om de gevolgen van de situatie te verzachten heeft Filame een zeer groot leveranciersbestand ontwikkeld voor zowel de meest voorkomende staalsoorten als roestvast staal. Maar de voorraadstatus bij leveranciers is extreem laag, het is niet altijd gemakkelijk om materiaal binnen acceptabele deadlines te vinden.

Filame kan daarom momenteel noch de door haar klanten gevraagde leveringstermijnen noch het behoud van prijzen van de ene bestelling naar de andere of van de ene maand naar de andere garanderen. In het bijzonder zal Filame verplicht zijn de stijging van de materiaalkosten door te berekenen op basis van de materiaalvoorraden die zij op de markt kan vinden en de prijzen die zij van haar leveranciers krijgt.

Filame vraagt ​​zijn klanten om hun bestellingsprognoses voldoende van tevoren te sturen om hen de tijd te geven om het materiaal te vinden dat nodig is om aan hun behoeften te voldoen, terwijl ze te veel bestellen om de algehele situatie niet te verslechteren. Filame vraagt ​​haar cliënten niet te aarzelen om contact met haar op te nemen, zodat we samen de situatie kunnen analyseren en de beste manier van handelen kunnen bekijken.

Filame raadt haar klanten ook aan om direct na ontvangst van een aanbieding te bestellen om een ​​prijsverhoging tussen het moment van het aanbod en het moment van bestellen te voorkomen. De in een offerte aangegeven levertijden zijn naar beste schattingen van Filame gegeven, maar kunnen op dit moment niet worden beschouwd als een vaste verbintenis.

Dit is een nooit eerder vertoonde situatie waar alle aannemers zoals Filame mee te maken hebben en die buiten hun controle ligt. We publiceren regelmatig op onze website (www.filame.com) en op onze Linkedin-pagina (volg ons gerust op deze pagina) nieuws over de ontwikkeling van deze situatie.

Ontdek onze producten