Ontwikkeling van de materiaalprijzen in 2023, wat kunnen we verwachten?

Zoals Filame regelmatig doet, ondervroeg zij haar panel van leveranciers, voornamelijk van staal en roestvrij staal, om hun prognoses voor de komende maanden over de ontwikkeling van de prijs van deze materialen.

Nadat de piek in april 2022 was bereikt, zagen we in het derde kwartaal van 2022 een stabilisatie en een daling van de prijzen van staal en roestvrij staal en met name van de legeringstoeslag. Vanaf september was er echter sprake van een trendbreuk en eind 2022 wordt deze trendbreuk bevestigd met een vrij aanzienlijke stijging.

Dit komt door verschillende factoren.

Ten eerste is de wereldmarkt en met name Azië booming.  China, de grootste staalproducent ter wereld met een marktaandeel van ongeveer 50%, heeft zijn strategie in verschillende opzichten gewijzigd.  Na een beleid van beperking van de vastgoedmarkt om zijn schuld te verminderen, wat leidde tot een sterke daling van de huizenverkoop en dus van de staalproductie voor deze sector, kondigde China een reeks stimuleringsmaatregelen voor deze sector aan.

Bovendien heeft China zijn “zero covid”-maatregelen versoepeld, wat leidt tot een verbetering van de vraag op de Chinese markt.

Deze twee elementen, naast andere die verband houden met een zeker herstel van het verbruik op deze markt, leiden tot een stijging van de grondstofprijzen op deze markt.

Bovendien heeft Europa besloten een koolstofheffing in te voeren voor niet-Europese bedrijven, wat waarschijnlijk zal leiden tot een stijging van de staalinvoerprijzen.  Tegelijkertijd is er een verdere vermindering van de produktiecapaciteit in Europa.  Verschillende Midden-Europese fabrieken hebben hoogovens gesloten, terwijl producenten met elektrische staalfabrieken deze stilleggen en weer opstarten, waarbij zij de ontwikkeling van de vraag op de voet volgen.  Dit heeft niet alleen geleid tot handhaving van de prijzen door vermindering van het aanbod, maar ook tot langere levertijden.

Tegenover deze daling van het aanbod staat een toegenomen vraag naar staal vanuit de automobielmarkt, die naar verwachting in 2023 zal groeien, met name als gevolg van een vermindering van de leveringsproblemen voor onderdelen zoals geleidende dorpels.  Het effect is dus dat van een opwaartse prijsontwikkeling.

Bij roestvrij staal werd in december en januari een stijging van de prijs van de legeringstoeslag waargenomen, die met name veroorzaakt werd door een sterke stijging van de prijs van nikkel.  De redenen voor deze stijging zijn dezelfde als die welke hierboven voor staal zijn uiteengezet.  De trend was eerder neerwaarts in het tweede en derde kwartaal van 2022.  De stijging van de nikkelprijs wordt over het algemeen binnen twee maanden weerspiegeld in de prijzen van de legeringstoeslag.

Deze ontwikkeling moet uiteraard in verband worden gebracht met de ontwikkeling van de economische situatie in het algemeen en in het bijzonder met de gevolgen die de inflatie kan hebben voor de consumptie en dus voor de investeringen.

Verschillende staalfabrieken in Europa sluiten

Uit een rapport van het GMK Center blijkt dat de staalproductie in Europa met 11,7 miljoen ton is gedaald, een daling van 6,7% ten opzichte van juli vorig jaar (2021).  Deze daling is het gevolg van de sluiting van verscheidene staalfabrieken in Europa, waaronder verscheidene van de Arcelor Mittal-groep.  Begin september werden ongeveer vijftien staalfabrieken stilgelegd.

De sluitingen zijn het gevolg van de stijging van de energieprijs, waardoor de producenten niet langer in staat zijn hun productiekosten te dekken en de kostenstijgingen niet kunnen doorberekenen aan hun klanten, ondanks de energietoeslagen die door de meeste spelers worden toegepast.

Deze sluitingen komen bovenop de reeds aangekondigde sluitingen, zoals de sluiting van de roestvrijstaalgieterij Aperam in Genk.

Deze vermindering van het aanbod zal uiteindelijk een effect hebben op de prijs van staal.  Het is dan ook niet te verwachten dat de prijzen in de komende maanden zullen dalen.

Legeringsextra’s voor roestvrij staal blijven in prijs dalen (Augustus 2022)

Zoals de Filame Groep elke maand doet, hebben wij ons panel van leveranciers geraadpleegd om een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken van de ontwikkeling van de prijs van gelegeerde extra’s voor de roestvrije staalsoorten die de Filame Groep regelmatig gebruikt.

In juni zagen we, na de sterke stijging in mei, voor het eerst een prijsdaling. De neergang heeft zich in juli licht voortgezet.

De daling zette in augustus door.

Dit lijkt te wijzen op een teruggang van de economische activiteit die in juni voelbaar begon te worden en die met name te wijten is aan de diverse geopolitieke gebeurtenissen. De economische bedrijvigheid in China is verder teruggelopen en dat geldt ook voor de vraag op staal en RVS.

Deze beweging betekent niet dat we zullen terugkeren naar de prijzen die in 2019 golden. De vraag naar nikkel in het bijzonder blijft zeer sterk en wordt gestimuleerd door de vraag naar dit metaal in de batterij-industrie.

Er zij op gewezen dat alle leveranciers nog steeds een energietoeslag toepassen om rekening te houden met de gestegen energiekosten. Deze toeslag blijft op zijn beurt stijgen. De Russische gascrisis zal de druk op de energieprijzen waarschijnlijk verder opvoeren.

Bijgevolg zal de prijs van roestvrij staal niet in dezelfde mate dalen als de prijs van de legeringstoeslag.

Bovendien hadden de grote gebruikers zich tijdens de zeer sterke stijgingen in de eerste helft van het jaar ingedekt en beschikken zij over voorraden en contracten om tegen hogere prijzen te leveren dan zij vandaag via aankopen ter plaatse zouden kunnen verkrijgen.

Filame wijst erop dat de prijs van de legeringstoeslagen van maand tot maand door de verschillende leveranciers wordt vastgesteld naar gelang van de kwaliteiten roestvrij staal die zij aanbieden. Er zijn dus verschillen tussen de diverse leveranciers, maar de tendens is bij alle leveranciers merkbaar.

Bovendien wordt de prijs vastgesteld op de dag dat het materiaal wordt geleverd. Er kunnen dus verschillen zijn tussen het tijdstip van bestelling en het tijdstip van levering, vooral omdat de leveringstermijnen niet korter zijn geworden.

Voorts zij opgemerkt dat de onderstaande cijfers een algemene tendens voor de staalproducenten zijn en dat de prijs voor slitters, draadtrekkers of groothandelaars varieert naar gelang van de gevraagde kwaliteit, de aard van het produkt (plaat, spoel, draad), de gevraagde hoeveelheden, de dikte of diameter van het draad en de verpakking.

Ontdek onze producten

Prijzen legeringstoeslag blijven dalen (juli 2022)

Zoals de Filame Groep elke maand doet, hebben wij ons panel van leveranciers geraadpleegd om een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken van de ontwikkeling van de prijs van gelegeerde extra’s voor de roestvrije staalsoorten die de Filame Groep regelmatig gebruikt.

In juni zagen we, na de sterke stijging in mei, voor het eerst een prijsdaling.

In juli zien we dat de lichte daling doorzet.

Dit lijkt te wijzen op een daling van de economische bedrijvigheid die in juni voelbaar begon te worden en die met name te wijten is aan de diverse geopolitieke gebeurtenissen.

Deze beweging betekent niet dat we zullen terugkeren naar de prijzen die in 2019 golden.  De vraag naar nikkel in het bijzonder blijft zeer sterk en wordt gestimuleerd door de vraag naar dit metaal in de batterij-industrie.

Er zij op gewezen dat alle leveranciers nog steeds een energietoeslag toepassen die varieert van 235 euro/ton tot 385 euro/ton om rekening te houden met de gestegen energiekosten. Deze toeslag neemt echter niet af.

Filame herinnert eraan dat de prijs van de legeringstoeslag van maand tot maand door de verschillende leveranciers wordt vastgesteld naar gelang van de kwaliteiten roestvrij staal die zij aanbieden.  Er zijn dus verschillen tussen de diverse leveranciers, maar de tendens is bij alle leveranciers merkbaar.

Bovendien wordt de prijs vastgesteld op de dag dat het materiaal wordt geleverd. Er kunnen dus verschillen zijn tussen het tijdstip van bestelling en het tijdstip van levering, vooral omdat de leveringstermijnen niet korter zijn geworden.

Voorts zij opgemerkt dat de onderstaande cijfers een algemene tendens zijn bij de staalfabrikanten en dat de prijs bij slitters, draadtrekkers of groothandelaars varieert naar gelang van de gevraagde kwaliteit, de aard van het produkt (plaat, spoel, draad), de gevraagde hoeveelheden, de dikte of diameter van het draad en de verpakking.

Filame vestigt ook de aandacht van haar klanten op het feit dat zij, indien nodig, haar prijzen zal moeten aanpassen in verhouding tot het tijdstip van de bestelling, afhankelijk van wijzigingen in de prijs van materialen en het tijdstip van levering.

De prijs van de legeringstoeslagen voor roestvrij staal daalt voor het eerst (Juni 2022)

Zoals de Filame Groep elke maand doet, hebben wij ons panel van leveranciers geraadpleegd om een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken van de ontwikkeling van de prijs van de legeringstoeslagen voor de roestvrije staalsoorten die de Filame Groep op regelmatige basis gebruikt.

Voor de maand Juni hebben we, na de stijging in Mei, voor het eerst een prijsdaling gezien in Juni.

Het is nog te vroeg om te zeggen of dit wijst op een blijvende neerwaartse tendens op de markten, maar de tendens volgt die welke is waargenomen voor de staalprijzen.

Er zij op gewezen dat alle leveranciers nog steeds een energietoeslag toepassen die varieert van 235 euro/ton tot 385 euro/ton voor bepaalde bedrijven om de stijging van de energiekosten te integreren.

Filame herinnert eraan dat de prijs van de legeringstoeslag van maand tot maand wordt vastgesteld door de verschillende leveranciers naar gelang van de kwaliteiten roestvrij staal die zij leveren.  Er zijn dus verschillen tussen de diverse leveranciers, maar de tendens is bij alle leveranciers dezelfde.

Bovendien is de prijs die van de dag waarop het materiaal wordt geleverd. Er kunnen dus verschillen zijn tussen het tijdstip van bestelling en het tijdstip van levering, temeer daar de leveringstermijnen nog steeds vrij lang zijn, maar zich stabiliseren.

Voorts zij opgemerkt dat de onderstaande cijfers een algemene tendens bij de staalproducenten zijn en dat de prijs bij slitters, draadtrekkers of groothandelaren varieert naar gelang van de gevraagde kwaliteit, de aard van het produkt (plaat, coil, draad), de gevraagde hoeveelheden, de dikte of diameter van het draad en de verpakking.

Filame trekt ook de aandacht van haar afnemers op het feit dat zij, indien nodig, afhankelijk van wijzigingen in de prijs van materialen en het tijdstip van levering, haar prijzen kan moeten aanpassen in verhouding tot het tijdstip van de bestelling.

Op weg naar een daling van de staalprijzen?

Terwijl de staalprijzen tot maart stegen, stabiliseerden zij zich in april en daalden zij licht in mei.

Is dit het begin van een algemene trend op langere termijn? Het is nog te vroeg om dat te zeggen.

De verschillende staalleveranciers die in het Filame-panel zijn opgenomen, hebben een daling van de orders voor deze producten in de afgelopen vier weken gemeld.

Zij verklaren dit enerzijds door een automarkt die duidelijk terugloopt, met name door het tekort aan onderdelen.  Ook andere factoren, zoals de oorlog in Oekraïne en de langdurige blokkering in China, waardoor veel bedrijven tot stilstand zijn gekomen, worden genoemd als factoren die enige invloed hebben.  Dit alles heeft geleid tot een daling van de vraag, die een neerwaartse invloed heeft gehad op de prijzen.

Terwijl warmgewalste breedband in maart en april tussen 1330 en 1450 euro per ton werd verhandeld, lagen de prijzen in april meer in de buurt van 1200 euro per ton. Voor koudgewalst breedband ligt de prijs net onder 1300 euro/ton.  Draad volgt dezelfde trend.  Natuurlijk moet men letten op de gewenste kwaliteiten en hoeveelheden, die ook van invloed zijn op het prijsniveau.

Het is op dit moment niet mogelijk te zeggen of de prijzen van roestvrij staal dezelfde richting zullen volgen.  De staalcomponent mag dan wel dalen, maar de legeringstoeslag, die momenteel ongeveer 60% van de prijs uitmaakt, was in mei opnieuw sterk gestegen.  De prijzen van roestvrij staal zijn derhalve veel meer gekoppeld aan de ontwikkeling van de prijzen van nikkel en chroom, waarvoor de vraag zeer groot blijft.

Legeringstoeslagen voor roestvrij staal stijgen weer

Zoals de Filame Groep elke maand doet, hebben wij ons panel van leveranciers geraadpleegd om een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken van de ontwikkeling van de prijs van de legeringstoeslagen voor de roestvrije staalsoorten die de Filame Groep op regelmatige basis gebruikt.

Voor de maand mei was er een zeer aanzienlijke stijging, soms van meer dan 10%, voor de verschillende legeringstoeslagen.

De spanningen op de markten zijn niet tot bedaren gekomen en de internationale gebeurtenissen, met name de oorlog in Oekraïne, die een langetermijnprobleem is geworden, zijn niet echt veranderd.

Er zij op gewezen dat alle leveranciers ook een energietoeslag van maximaal 120 euro/ton toepassen om rekening te houden met de stijging van de energiekosten. Deze toeslag komt bovenop de energietoeslag van ongeveer 250 euro/ton die sinds het begin van het jaar van kracht is.

Filame herinnert eraan dat de prijs van de legeringstoeslag van maand tot maand wordt vastgesteld door de verschillende leveranciers naar gelang van de kwaliteit van het roestvrij staal dat zij leveren.  Er zijn dus verschillen tussen de diverse leveranciers, maar de tendens is bij alle leveranciers dezelfde.

Bovendien is de prijs die van de dag waarop het materiaal wordt geleverd. Er kunnen dus verschillen zijn tussen het tijdstip van bestelling en het tijdstip van levering, temeer daar de leveringstermijnen nog steeds erg lang zijn.

Filame vestigt derhalve de aandacht van haar afnemers op het feit dat zij, indien nodig, afhankelijk van wijzigingen in de prijs van materialen en het tijdstip van levering hiervan, de prijzen van lopende offertes/bestellingen zal moeten aanpassen ten overstaan van het tijdstip van de offerte/de bestelling.

Prijs van de roestvrije staalsoorten

Nieuwe sterke stijging van de prijs van de legeringstoeslag voor roestvrij staal

Tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne en de sterke spanning op de nikkelprijs, met name na de schorsing van de LME aan het begin van de maand, waardoor de prijs van een ton nikkel in één maand met 14.000 €/T is gestegen (een stijging met ongeveer 69%), is de prijs van de legeringstoeslag voor alle kwaliteiten sterk gestegen, terwijl in februari en maart een lichte daling werd opgetekend.

Er moet worden opgemerkt dat de prijs van de legeringstoeslagen van maand tot maand door de verschillende leveranciers wordt vastgesteld naar gelang van de kwaliteiten roestvrij staal die zij leveren.  Er zijn dus verschillen tussen de diverse leveranciers, maar de tendens is bij alle leveranciers dezelfde.

Deze verhoging van de prijs van de legeringstoeslag zal, in combinatie met een stijging van de staalprijs, leiden tot een sterke stijging van de prijzen van de verschillende soorten roestvrij staal.  Deze verhogingen zullen uiteraard variëren tussen de verschillende leveranciers en groothandelaars, afhankelijk van het soort verpakking (plaat, spoel, draad), de gevraagde hoeveelheden en afmetingen, de wals- of hardingskwaliteiten, enz.

Evolutie in tabel- en grafiekvorm

Wat kunnen we nog voorspellen inzake de evolutie van de prijzen van staal en roestvrij staal?

Om haar klanten regelmatig te informeren over de ontwikkeling van de materiaalprijzen, en met name van de prijzen van staal en roestvrij staal, vraagt Filame haar panel van leveranciers regelmatig naar hun prognoses over de ontwikkeling van de prijzen in de komende weken en maanden.

Zoals Het Staaljournaal meldt, hebben de gebeurtenissen in Oekraïne chaos veroorzaakt op de staalmarkt.  Dit werd nog verergerd door de problemen met nikkel op de LME, die leidden tot een opschorting van de nikkelprijs.  De handel werd pas eind vorige week hervat.  Tegelijkertijd hadden deze gebeurtenissen ook een aanzienlijk effect op de energieprijzen en derhalve op de produktieprijzen van staal, roestvrij staal en aluminium, voor de produktie waarvan grote hoeveelheden energie nodig zijn, ook al was de opwaartse tendens van de energieprijzen begonnen met de gebeurtenissen in Oekraïne.  Ook de aluminiummarkt wordt sterk getroffen.

In dit verband houden verschillende staalfabrieken de prijzen hoog en bieden zij verlaagde tonnages aan voor hedging-doeleinden.  Daar komt nog bij dat sommige kopers, vooral zij die hun voorraden in de voorgaande maanden na de moeilijkheden van vorig jaar niet hebben aangevuld, materiaal proberen te bemachtigen uit vrees dat het later opraakt, hetgeen een effect heeft op de vraag dat ook de prijzen opdrijft.

Het is dan ook moeilijk om met een redelijke mate van zekerheid de ontwikkeling van de prijs van staal en roestvrij stalen materialen en de beschikbaarheid ervan te voorspellen.  De prijzen worden vaak van dag tot dag vastgesteld naar gelang van de beschikbaarheid en er is vaak geen mogelijkheid om verbintenissen in dit verband aan te gaan voor perioden van meer dan 24 uur.

Het leverancierspanel van Filame meldt een prijsstijging van 410/430 euro per ton staal.  Voor verenstaaldraad liggen de stijgingen rond de 450 euro per ton.

Wat roestvrij staal betreft, is de legeringstoeslag in maart weliswaar blijven stijgen, maar het effect van de nikkelcrisis op de LME is nog niet in de prijs tot uiting gekomen.  Het is wachten op de indicaties voor april en mei, wetende dat de prijs van de legeringstoeslag maandelijks wordt vastgesteld.  Niettemin zal de stijging van de staalprijs reeds een invloed hebben op de prijs van roestvrij staal, waarvan het staalaandeel tussen 40 en 50% van de totale prijs vertegenwoordigt.

In dit verband geeft Filame aan dat haar prijsaanbiedingen onderhevig zijn aan de ontwikkeling van de prijs van het materiaal en dat, afhankelijk van de datum van de bestelling ten opzichte van de datum van de aanbieding, Filame haar prijzen mogelijk zal moeten herzien aan de hand van de aankoopprijs van het materiaal op diens leveringsdatum.

Ontdek onze producten

Verdere stijging van de materiaalprijzen in 2022

Helaas heeft het begin van 2022 niet geleid tot een daling van de materiaalprijzen ; zelfs niet tot een vertraging van de prijsstijging.

De trends die aan het eind van het jaar 2021 werden waargenomen, zetten zich in dezelfde richting voort, en daar bovenop komt nog de stijging van de energieprijzen.  Verschillende staalproducenten en gieterijen van roestvrij staal beginnen een “energie- en koolstofheffing” toe te passen om de sterk gestegen energiekosten en de extra kosten in verband met de nieuwe regelgeving inzake C02-emissies door te rekenen.

Filame heeft zijn leveranciersbestand getoetst en verwacht in de komende weken de volgende prijsverhogingen:

– SH veerstaaldraad: verhoging met 150 € / ton

– Gehard plaatstaal C75 en coils: verhoging met 200 € / ton

– Roestvrij staal: verhoging van het staalgedeelte (exclusief legeringstoeslagen) met 700 euro/ton en toevoeging van een “energie- en koolstofheffing” van 235 euro tot 250 euro/ton

Aangezien de prijzen voor draad- en veerstaal om de zes maanden worden vastgelegd, zouden deze vóór 1 juli 2022 niet verder mogen stijgen.

De prijs van de andere grondstoffen is veel variabeler en met name de prijs van roestvrij staal is afhankelijk van de legeringstoeslag, die maandelijks wordt vastgesteld.

Ontdek onze producten