Ontwikkeling van de staalprijzen: de meningen lopen uiteen over de vraag of het huidige niveau moet worden gehandhaafd

De invoer van basisstaal (stijl ST37 voor de bouw) in de EU is in het derde kwartaal sterk gestegen. Deze massale toevloed van gewalst materiaal uit Rusland, India, Vietnam – maar niet uit China, dat zijn capaciteit heeft verminderd – die wordt aangetrokken door het hoge prijsniveau in Europa, vormt een eerste bedreiging voor het beleid van hoge prijzen dat de grote Europese staalproducenten momenteel voeren. Zij willen dat het huidige prijsniveau zoveel mogelijk wordt gehandhaafd, maar voor deze basisstaalsoorten zou dit wel eens moeilijker kunnen blijken.

Het zijn niet alleen deze grotere invoervolumes dan in de voorgaande maanden die de marktprijzen onder druk zetten door de verminderde schaarste aan basisstaal, maar er zijn ook andere factoren die een neerwaartse prijstendens veroorzaken.

In de eerste plaats zijn er de grote problemen waarmee de autofabrikanten worden geconfronteerd door het pijnlijke tekort aan halfgeleiders. Alleen al in augustus daalde de EU-productie met 19% ten opzichte van augustus 2020. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de verkoop van staal aan de autofabrikanten zelf, maar ook aan hun toeleveranciers. Voorlopig valt er in de afzienbare toekomst geen oplossing voor dit probleem te verwachten en de behoefte van de sector aan staal zal dan ook niet onmiddellijk verbeteren.

Intussen blijven de staalfabrieken hun bestellingen van de automobielindustrie produceren, waardoor de voorraden bij de bovengenoemde distributeurs toenemen.

Bovendien heeft de staalmarkt te kampen met stabiele tot licht dalende schrootprijzen en een daling van de ijzerertsprijzen in de afgelopen weken. Dit is te wijten aan de vermindering van de productiecapaciteit die in China is doorgevoerd. De Chinese regering heeft besloten dat de totale staalproductie in 2021 niet hoger mag zijn dan die van het voorgaande jaar. Deze daling van de produktie heeft een invloed gehad op de vraag naar erts, waarvan de prijs in de afgelopen maand is gedaald.

 

Anderzijds beweren de grootste fabrieken in de EU volzet te zijn voor dit jaar, hoewel de kleinere fabrieken in Midden-Europa hier en daar nog wat tonnage aanbieden voor levering in november-december. In België en Duitsland produceerden de staalfabrieken in het eerste, tweede en derde kwartaal bewust of wegens technische of onderhoudsproblemen minder staal, waardoor ook de schaarste toenam.

Deze elementen hebben echter alleen betrekking op basisstaal. Er zij op gewezen dat de meer specifieke materialen, waarnaar een grotere vraag bestaat, zoals precisiestaal, galvais, roestvrij staal en verenstaal, zeldzaam blijven en schaars zijn. Leveranciers en intermediaire wederverkopers zien het tekort en derhalve de prijzen niet onmiddellijk afnemen. Bovendien zouden de spanningen weer kunnen oplopen zodra de huidige inzinking in de automobielsector is afgenomen.

De meningen van de deskundigen over de prijsontwikkeling lopen op dit punt sterk uiteen. Sommige deskundigen menen dat de prijzen deze en komende maand zullen dalen, maar dat daarna een opwaartse tendens te verwachten is. Anderen geloven het tegenovergestelde, namelijk dat de hausse van prijsstijgingen definitief voorbij is en dat er een neergang zal volgen waarin de basisprijs zal dalen.

Er zijn argumenten voor en tegen beide standpunten. Er zijn veel ontwikkelingen gaande die van invloed kunnen zijn op de staalprijs: Hoeveel verder zal de economie groeien? Wanneer zal de autoproductie weer toenemen? Wordt het EU-systeem van invoercontingenten herzien of niet? Zal de Europese binnenlandse staalproductie toenemen of zich stabiliseren? Zullen de ijzerertsprijzen opnieuw dalen of niet? Zal er ook een mogelijke stijging van de rentevoeten komen, die een negatieve invloed kan hebben op de bereidheid om te investeren?

Dit betekent dat het op dit moment moeilijk is een duidelijke voorspelling te doen over de verwachte prijsontwikkeling, maar we moeten zeker niet rekenen op een prijsdaling op de korte termijn, vooral voor niet-basisstaal.

De druk op de leveringstermijnen is evenmin afgenomen en er zijn geen aanwijzingen dat de huidige situatie op korte termijn zal veranderen.

Filame raadt haar afnemers dan ook aan hun aanvragen voor de produktie van onderdelen zorgvuldig te plannen en daarbij rekening te houden met de leveringstermijnen van het materiaal en de prijzen eventueel aan te passen aan het tijdstip van levering van het materiaal, temeer daar geen enkele leverancier zich momenteel vastlegt op prijzen over meerdere dagen en dat voor roestvrij staal de prijs van de legeringstoeslag die is van de dag van levering van het materiaal.

Overzicht van Noviostaal – het staaljournaal september en advies van Filameveranciers

De prijzen van grondstoffen, levertijden en de aanbevelingen van Filame

De prijzen van grondstoffen (staal, RVS, aluminium en speciale legeringen) blijven stijgen en levertijden worden langer. Wat kunnen we verwachten en wat zijn de aanbevelingen van Filame?

Sinds het 3e kwartaal van 2020 is de prijs van grondstoffen, of het nu gaat om staal, roestvrij staal, aluminium of speciale legeringen, aanzienlijk gestegen. Tegelijkertijd zijn de levertijden flink gegroeid.

We vragen onze klanten aandacht te besteden aan de aanbevelingen die Filame aan het einde van deze nieuwsbrief doet. Uit de meest recente prognoses van alle spelers in de sector blijkt inderdaad dat er geen einde komt aan deze situatie.

Prijsverhoging

De volgende grafiek voor warmgewalst staal laat de omvang van de stijging zien.

Op het vlak van roestvrij staal stijgt ook de legeringstoeslag (dat wil zeggen de kostprijs van het aandeel nikkel en chroom) die elke maand varieert sterk, waardoor de prijzen van roestvrij staal, in alle kwaliteiten, recordniveaus bereikten.

De prognoses voor augustus en september laten een aanhoudende stijging zien.

In dit verband moet er rekening mee worden gehouden dat de prijs van de extra legering die van de maand van levering is. Tussen bestelling en levering kunnen er dus prijsstijgingen zijn die fabrikanten zullen moeten doorrekenen.

Deze prijsstijgingen worden ook veroorzaakt door de sterke afhankelijkheid van de Europese markten van Aziatische producenten en de situatie op deze markten. Taiwan, Korea en China exporteren roestvrij staal niet meer of bijna niet meer naar Europa en de voorraden van Europese producenten zijn het laagst (zie details in de bijgevoegde Nieuwe Brief van Nova Trading).

Leveringstermijnen

De levertijden zijn extreem lang geworden. Voor roestvrij staal nemen de meeste producenten al geen bestellingen voor 2021 aan.

Daarbij komen nog de toegenomen vertragingen bij containerzendingen vanuit Azië (naast de prijsstijging van dergelijke zendingen). Om deze redenen is het niet ongewoon om leveringsvertragingen of zelfs annuleringen door sommige producenten of distributeurs te zien.

Speciale legeringen, zoals gealuminiseerd staal, Inconel, Nimonic, Elgiloy zijn zeer moeilijk te verkrijgen. Zie de Nova Trading News Letter hieronder voor meer informatie.

Aanbevelingen van Filame

Filame stelt alles in het werk om haar klanten zo goed mogelijk tevreden te stellen in functie van de beschikbaarheid van haar voorraden en die van haar leveranciers. Om de gevolgen van de situatie te verzachten heeft Filame een zeer groot leveranciersbestand ontwikkeld voor zowel de meest voorkomende staalsoorten als roestvast staal. Maar de voorraadstatus bij leveranciers is extreem laag, het is niet altijd gemakkelijk om materiaal binnen acceptabele deadlines te vinden.

Filame kan daarom momenteel noch de door haar klanten gevraagde leveringstermijnen noch het behoud van prijzen van de ene bestelling naar de andere of van de ene maand naar de andere garanderen. In het bijzonder zal Filame verplicht zijn de stijging van de materiaalkosten door te berekenen op basis van de materiaalvoorraden die zij op de markt kan vinden en de prijzen die zij van haar leveranciers krijgt.

Filame vraagt ​​zijn klanten om hun bestellingsprognoses voldoende van tevoren te sturen om hen de tijd te geven om het materiaal te vinden dat nodig is om aan hun behoeften te voldoen, terwijl ze te veel bestellen om de algehele situatie niet te verslechteren. Filame vraagt ​​haar cliënten niet te aarzelen om contact met haar op te nemen, zodat we samen de situatie kunnen analyseren en de beste manier van handelen kunnen bekijken.

Filame raadt haar klanten ook aan om direct na ontvangst van een aanbieding te bestellen om een ​​prijsverhoging tussen het moment van het aanbod en het moment van bestellen te voorkomen. De in een offerte aangegeven levertijden zijn naar beste schattingen van Filame gegeven, maar kunnen op dit moment niet worden beschouwd als een vaste verbintenis.

Dit is een nooit eerder vertoonde situatie waar alle aannemers zoals Filame mee te maken hebben en die buiten hun controle ligt. We publiceren regelmatig op onze website (www.filame.com) en op onze Linkedin-pagina (volg ons gerust op deze pagina) nieuws over de ontwikkeling van deze situatie.

Nova Trading Newsletter

Nova Trading News – EN – 06 07 2021