Galvanische corrosie kan eenvoudig worden gedefinieerd door het effect dat het gevolg is van het contact van twee verschillende metalen of legeringen in een corrosieve geleidende omgeving. De term bimetallisme wordt ook gebruikt.

In elke oplossing is het mogelijk om een « galvanische reeks » vast te stellen, dwz een classificatie van de verschillende metalen en legeringen volgens dit gemeten potentieel.

Tijdens een koppeling tussen twee verschillende metalen of legeringen zal er een elektronische stroom tussen beide ontstaan als gevolg van de gevormde kortsluiting.  Er is in het algemeen een toename in corrosie van de minder edele legering en een afname of eliminatie van corrsoie van de meer edele legering.

Het potentiële verschil geeft de richting van de dreiging aan, maar niet haar omvang.  Dus het is niet de enige factor waarmee rekening moet worden gehouden.  Ook de elektrische geleiding van het medium en de temperatuur zijn belangrijke factoren.

Om galvanische corrosie te hebben, zijn drie voorwaarden nodig :

  1. Metalen van verschillende aard : het is het verschil in oplossingpotentieel tussen de twee metalen dat het fenomeen veroorzaakt. De ervaring leert dat en een potentiaalverschil van 100µV nodig nodig is om corrosie te laten optreden.
  2. De aanwezigheid van een elektrolyt, meestal waterig : de aanwezigheid van ionen in het watereige medium (bv. zeewater) versnelt het fenomeen. Dit type corrosie kan ool voorkomen in een watervrij maar ionisch medium zoals vloiebare ammoniak.
  3. Elektrische continuïteit tussen de twee metalen : het fenomeen neemt zeer snel af door de tween metalen uit elkaar te bewegen. Er moet een overdracht van elektrische ladingen plaatsvinden om het fenomeen van corrosie te veroorzaken.

Afhankelijk van de veranderingen in de elektrolyt, kunnen we inversies hebben in de reeks van potentialen. Zink, bijvoorbeeld, bedekt met corrosieprodukten, kan in sommige hete wateren « nobeler » worden dan ijzer.  Tin kan in organische zuuroplossingen minder « nobel » worden dan ijzier (probleem van ingeblikt voedsel).

Bij een gegeven stroom tussen twee verschillende metalen zal de stroomdichtheid en bijgevolg de oplossnelheid van het minder nobelmetaal (anode) des te hoger zijn aangezien deze anode een klein oppervlak zal hebben.

Middelen om deze corrosie te bestrijden : kies metalen kopples waarvan de elementen zo dicht mogelijk bij de overeenkomstige galvanische serie liggen, vermijd een ongusntige oppervlakteverhouding, vermijd zoveel mogelijk, bij het gebruiken van een afdichting, een isolator, een coating, direct contact van twee verschillende metalen, etc

Afhankelijk van het gebruik of van de bedrijfsomgeving die door zijn klanten worden aangegeven, kan Filame materiaalkeuze of oppervlaktebehandeling bieden om het fenomeen van galvanische corrosie te voorkomen of te verminderen.  Filame raadt zijn klanten aan om deze verschillende elementen altijd duidelijk aan te geven bij het aanvragen van een offerte.