Galvanische corrosie kan eenvoudig worden gedefinieerd als het effect van het contact tussen twee verschillende metalen of legeringen in een corrosieve en geleidende omgeving. De term bimetallisme wordt ook gebruikt.

In elke vloeibare oplossing is het mogelijk om een « galvanische reeks » vast te stellen, m.a.w. een classificatie van de verschillende metalen en legeringen volgens hun gemeten potentieel.

Tijdens een koppeling tussen twee verschillende metalen of legeringen zal er een elektronische stroom tussen beiden ontstaan als gevolg van de gevormde kortsluiting. Er is in het algemeen een toename in corrosie van de minder edele legering en een afname of eliminatie van corrosie van de meer edele legering.

Het potentiële verschil geeft de richting van de dreiging aan, maar niet haar omvang. Het is dus niet de enige factor waarmee rekening moet worden gehouden: ook de elektrische geleidbaarheid van het medium en de temperatuur zijn belangrijke factoren.

Galvanische corrosie wordt veroorzaakt onder drie voorwaarden :

  1. Aanwezigheid van metalen van verschillende aard: het is het verschil in oplossingpotentieel tussen de twee metalen dat het fenomeen veroorzaakt. De ervaring leert dat en een potentiaalverschil van 100µV volstaat om corrosie te laten optreden.
  2. De aanwezigheid van een elektrolyt, meestal waterig: de aanwezigheid van ionen in het waterig medium (bv. zeewater) versnelt het fenomeen. Dit type corrosie kan ook voorkomen in een watervrij maar ionisch medium zoals vloeibare ammoniak.
  3. Elektrische continuïteit tussen de twee metalen: het fenomeen neemt zeer snel af door het contact tussen de twee metalen te verbreken. Er moet een overdracht van elektrische ladingen plaatsvinden om de corrosie te veroorzaken.

Afhankelijk van de veranderingen in de elektrolyt, kunnen inversies voorkomen in de potentialenreeks. Zink bijvoorbeeld, bedekt met corroderende produkten, kan in sommige hete wateren « edeler » worden dan ijzer. Tin kan in organische zuuroplossingen minder « edel » worden dan ijzer (probleem van ingeblikt voedsel).

Bij een gegeven stroomsterkte tussen twee verschillende metalen zal de stroomsterkte en bijgevolg de oplossnelheid van het minder edele metaal (anode) des te hoger zijn dat deze anode een kleiner oppervlak heeft.

Middelen om deze corrosie te bestrijden: kies metalen koppels waarvan de elementen zo dicht mogelijk bij de overeenkomstige galvanische serie liggen. Vermijd een ongunstige oppervlakteverhouding, vermijd zoveel mogelijk, bij het gebruiken van een afdichting, een isolator, een coating, direct contact van twee verschillende metalen, etc

Afhankelijk van het gebruik of van de bedrijfsomgeving die door haar klanten worden aangegeven, kan Filame materiaalkeuze of oppervlaktebehandelingen aanbieden om het fenomeen van galvanische corrosie te voorkomen of te verminderen. Filame raadt zijn klanten aan om deze verschillende elementen altijd duidelijk aan te geven bij het aanvragen van een offerte.