Ontwikkeling van de materiaalprijzen in 2023, wat kunnen we verwachten?

Zoals Filame regelmatig doet, ondervroeg zij haar panel van leveranciers, voornamelijk van staal en roestvrij staal, om hun prognoses voor de komende maanden over de ontwikkeling van de prijs van deze materialen.

Nadat de piek in april 2022 was bereikt, zagen we in het derde kwartaal van 2022 een stabilisatie en een daling van de prijzen van staal en roestvrij staal en met name van de legeringstoeslag. Vanaf september was er echter sprake van een trendbreuk en eind 2022 wordt deze trendbreuk bevestigd met een vrij aanzienlijke stijging.

Dit komt door verschillende factoren.

Ten eerste is de wereldmarkt en met name Azië booming.  China, de grootste staalproducent ter wereld met een marktaandeel van ongeveer 50%, heeft zijn strategie in verschillende opzichten gewijzigd.  Na een beleid van beperking van de vastgoedmarkt om zijn schuld te verminderen, wat leidde tot een sterke daling van de huizenverkoop en dus van de staalproductie voor deze sector, kondigde China een reeks stimuleringsmaatregelen voor deze sector aan.

Bovendien heeft China zijn “zero covid”-maatregelen versoepeld, wat leidt tot een verbetering van de vraag op de Chinese markt.

Deze twee elementen, naast andere die verband houden met een zeker herstel van het verbruik op deze markt, leiden tot een stijging van de grondstofprijzen op deze markt.

Bovendien heeft Europa besloten een koolstofheffing in te voeren voor niet-Europese bedrijven, wat waarschijnlijk zal leiden tot een stijging van de staalinvoerprijzen.  Tegelijkertijd is er een verdere vermindering van de produktiecapaciteit in Europa.  Verschillende Midden-Europese fabrieken hebben hoogovens gesloten, terwijl producenten met elektrische staalfabrieken deze stilleggen en weer opstarten, waarbij zij de ontwikkeling van de vraag op de voet volgen.  Dit heeft niet alleen geleid tot handhaving van de prijzen door vermindering van het aanbod, maar ook tot langere levertijden.

Tegenover deze daling van het aanbod staat een toegenomen vraag naar staal vanuit de automobielmarkt, die naar verwachting in 2023 zal groeien, met name als gevolg van een vermindering van de leveringsproblemen voor onderdelen zoals geleidende dorpels.  Het effect is dus dat van een opwaartse prijsontwikkeling.

Bij roestvrij staal werd in december en januari een stijging van de prijs van de legeringstoeslag waargenomen, die met name veroorzaakt werd door een sterke stijging van de prijs van nikkel.  De redenen voor deze stijging zijn dezelfde als die welke hierboven voor staal zijn uiteengezet.  De trend was eerder neerwaarts in het tweede en derde kwartaal van 2022.  De stijging van de nikkelprijs wordt over het algemeen binnen twee maanden weerspiegeld in de prijzen van de legeringstoeslag.

Deze ontwikkeling moet uiteraard in verband worden gebracht met de ontwikkeling van de economische situatie in het algemeen en in het bijzonder met de gevolgen die de inflatie kan hebben voor de consumptie en dus voor de investeringen.

Wij wensen u allen een uitstekend jaar 2023

Filame bedankt al haar klanten en bezoekers van over de hele wereld die haar website hebben bezocht en die haar in 2022 hun vertrouwen hebben geschonken.

Wij wensen u allen een uitstekend jaar 2023.

Moge het u allen geluk en voorspoed brengen en wij zullen aan uw zijde blijven voor de ontwikkeling van al uw projecten.

Filame benoemd tot merkambassadeur van Wallonië.be

In het kader van de Wallonia Silver Export Award is Filame ook aangesteld als ambassadeur van het merk Wallonia.be.

De internationale knowhow van Filame wordt dus niet alleen erkend voor haar exportprestaties, maar ook voor haar technische knowhow, die haar in staat stelt de grootste Europese en wereldgroepen te bedienen in alle sectoren waarin zij aanwezig zijn.

Filame neemt deel aan de industrialfair Design to Manufacturing die op 21 en 22 september 2022 in Kortrijk Expo wordt gehouden.

Filame verwelkomt bezoekers op haar stand op de Design to Manufacturing beurs.  Deze tentoonstelling is gewijd aan de integratie van productieprocessen.

De nieuwe waardeketen van het slimme maakbedrijf vereist een dynamische en digitale integratie van alle relevante processen in combinatie met het gebruik van innovatieve productie-en designtechnieken.

Afdelingen zoals design, engineering, prototyping, planning, maintenance, productie, supply-chain, assemblage, logistiek, verkoop en na-verkoop worden één interactief platform van mensen en technologieën.

Deze geïntegreerde en intern gecontroleerde aanpak is een van de onmiskenbare sterke punten van Filame, waardoor het zijn klanten de volledige waardeketen voor de productie van hun onderdelen kan aanbieden en hen kan bijstaan in alle stadia van het ontwerp, de verbetering van tekeningen om de productiekosten tot een minimum te beperken, de ontwikkeling van prototypes, enz.

Verschillende staalfabrieken in Europa sluiten

Uit een rapport van het GMK Center blijkt dat de staalproductie in Europa met 11,7 miljoen ton is gedaald, een daling van 6,7% ten opzichte van juli vorig jaar (2021).  Deze daling is het gevolg van de sluiting van verscheidene staalfabrieken in Europa, waaronder verscheidene van de Arcelor Mittal-groep.  Begin september werden ongeveer vijftien staalfabrieken stilgelegd.

De sluitingen zijn het gevolg van de stijging van de energieprijs, waardoor de producenten niet langer in staat zijn hun productiekosten te dekken en de kostenstijgingen niet kunnen doorberekenen aan hun klanten, ondanks de energietoeslagen die door de meeste spelers worden toegepast.

Deze sluitingen komen bovenop de reeds aangekondigde sluitingen, zoals de sluiting van de roestvrijstaalgieterij Aperam in Genk.

Deze vermindering van het aanbod zal uiteindelijk een effect hebben op de prijs van staal.  Het is dan ook niet te verwachten dat de prijzen in de komende maanden zullen dalen.

Filame ontvangt de Wallonia Silver Export Award 2022 van AWEX (Agence Wallonne à l’Exportation)

Tijdens een plechtigheid op 8 september in Terhulpen heeft Filame de zilveren exportprijs Wallonië 2022 ontvangen in aanwezigheid van de Minister-President van het Waalse Gewest, de heer Elio Di Rupo.

Deze prijs werd toegekend vanwege de sterke internationale groei van Filame in de afgelopen jaren en haar strategie van innovatie in het productieproces.

Ontdek onze producten

Filame neemt deel aan Design to Manufacturing industrialfair

Filame neemt deel aan de industrialfair Design to Manufacturing die op 21 en 22 september 2022 in Kortrijk Expo wordt gehouden.

De nieuwe waardeketen van het slimme maakbedrijf vereist een dynamische en digitale integratie van alle relevante processen in combinatie met het gebruik van innovatieve productie-en designtechnieken.

Afdelingen zoals design, engineering, prototyping, planning, maintenance, productie, supply-chain, assemblage, logistiek, verkoop en na-verkoop worden één interactief platform van mensen en technologieën.

Deze geïntegreerde en intern gecontroleerde aanpak is een van de onmiskenbare sterke punten van Filame, waardoor het zijn klanten de volledige waardeketen voor de productie van hun onderdelen kan aanbieden en hen kan bijstaan in alle stadia van het ontwerp, de verbetering van tekeningen om de productiekosten tot een minimum te beperken, de ontwikkeling van prototypes, enz.

Ontdek onze producten

Legeringsextra’s voor roestvrij staal blijven in prijs dalen (Augustus 2022)

Zoals de Filame Groep elke maand doet, hebben wij ons panel van leveranciers geraadpleegd om een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken van de ontwikkeling van de prijs van gelegeerde extra’s voor de roestvrije staalsoorten die de Filame Groep regelmatig gebruikt.

In juni zagen we, na de sterke stijging in mei, voor het eerst een prijsdaling. De neergang heeft zich in juli licht voortgezet.

De daling zette in augustus door.

Dit lijkt te wijzen op een teruggang van de economische activiteit die in juni voelbaar begon te worden en die met name te wijten is aan de diverse geopolitieke gebeurtenissen. De economische bedrijvigheid in China is verder teruggelopen en dat geldt ook voor de vraag op staal en RVS.

Deze beweging betekent niet dat we zullen terugkeren naar de prijzen die in 2019 golden. De vraag naar nikkel in het bijzonder blijft zeer sterk en wordt gestimuleerd door de vraag naar dit metaal in de batterij-industrie.

Er zij op gewezen dat alle leveranciers nog steeds een energietoeslag toepassen om rekening te houden met de gestegen energiekosten. Deze toeslag blijft op zijn beurt stijgen. De Russische gascrisis zal de druk op de energieprijzen waarschijnlijk verder opvoeren.

Bijgevolg zal de prijs van roestvrij staal niet in dezelfde mate dalen als de prijs van de legeringstoeslag.

Bovendien hadden de grote gebruikers zich tijdens de zeer sterke stijgingen in de eerste helft van het jaar ingedekt en beschikken zij over voorraden en contracten om tegen hogere prijzen te leveren dan zij vandaag via aankopen ter plaatse zouden kunnen verkrijgen.

Filame wijst erop dat de prijs van de legeringstoeslagen van maand tot maand door de verschillende leveranciers wordt vastgesteld naar gelang van de kwaliteiten roestvrij staal die zij aanbieden. Er zijn dus verschillen tussen de diverse leveranciers, maar de tendens is bij alle leveranciers merkbaar.

Bovendien wordt de prijs vastgesteld op de dag dat het materiaal wordt geleverd. Er kunnen dus verschillen zijn tussen het tijdstip van bestelling en het tijdstip van levering, vooral omdat de leveringstermijnen niet korter zijn geworden.

Voorts zij opgemerkt dat de onderstaande cijfers een algemene tendens voor de staalproducenten zijn en dat de prijs voor slitters, draadtrekkers of groothandelaars varieert naar gelang van de gevraagde kwaliteit, de aard van het produkt (plaat, spoel, draad), de gevraagde hoeveelheden, de dikte of diameter van het draad en de verpakking.

Ontdek onze producten

Prijzen legeringstoeslag blijven dalen (juli 2022)

Zoals de Filame Groep elke maand doet, hebben wij ons panel van leveranciers geraadpleegd om een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken van de ontwikkeling van de prijs van gelegeerde extra’s voor de roestvrije staalsoorten die de Filame Groep regelmatig gebruikt.

In juni zagen we, na de sterke stijging in mei, voor het eerst een prijsdaling.

In juli zien we dat de lichte daling doorzet.

Dit lijkt te wijzen op een daling van de economische bedrijvigheid die in juni voelbaar begon te worden en die met name te wijten is aan de diverse geopolitieke gebeurtenissen.

Deze beweging betekent niet dat we zullen terugkeren naar de prijzen die in 2019 golden.  De vraag naar nikkel in het bijzonder blijft zeer sterk en wordt gestimuleerd door de vraag naar dit metaal in de batterij-industrie.

Er zij op gewezen dat alle leveranciers nog steeds een energietoeslag toepassen die varieert van 235 euro/ton tot 385 euro/ton om rekening te houden met de gestegen energiekosten. Deze toeslag neemt echter niet af.

Filame herinnert eraan dat de prijs van de legeringstoeslag van maand tot maand door de verschillende leveranciers wordt vastgesteld naar gelang van de kwaliteiten roestvrij staal die zij aanbieden.  Er zijn dus verschillen tussen de diverse leveranciers, maar de tendens is bij alle leveranciers merkbaar.

Bovendien wordt de prijs vastgesteld op de dag dat het materiaal wordt geleverd. Er kunnen dus verschillen zijn tussen het tijdstip van bestelling en het tijdstip van levering, vooral omdat de leveringstermijnen niet korter zijn geworden.

Voorts zij opgemerkt dat de onderstaande cijfers een algemene tendens zijn bij de staalfabrikanten en dat de prijs bij slitters, draadtrekkers of groothandelaars varieert naar gelang van de gevraagde kwaliteit, de aard van het produkt (plaat, spoel, draad), de gevraagde hoeveelheden, de dikte of diameter van het draad en de verpakking.

Filame vestigt ook de aandacht van haar klanten op het feit dat zij, indien nodig, haar prijzen zal moeten aanpassen in verhouding tot het tijdstip van de bestelling, afhankelijk van wijzigingen in de prijs van materialen en het tijdstip van levering.