Filame benoemd tot merkambassadeur van Wallonië.be

In het kader van de Wallonia Silver Export Award is Filame ook aangesteld als ambassadeur van het merk Wallonia.be.

De internationale knowhow van Filame wordt dus niet alleen erkend voor haar exportprestaties, maar ook voor haar technische knowhow, die haar in staat stelt de grootste Europese en wereldgroepen te bedienen in alle sectoren waarin zij aanwezig zijn.

Filame neemt deel aan de industrialfair Design to Manufacturing die op 21 en 22 september 2022 in Kortrijk Expo wordt gehouden.

Filame verwelkomt bezoekers op haar stand op de Design to Manufacturing beurs.  Deze tentoonstelling is gewijd aan de integratie van productieprocessen.

De nieuwe waardeketen van het slimme maakbedrijf vereist een dynamische en digitale integratie van alle relevante processen in combinatie met het gebruik van innovatieve productie-en designtechnieken.

Afdelingen zoals design, engineering, prototyping, planning, maintenance, productie, supply-chain, assemblage, logistiek, verkoop en na-verkoop worden één interactief platform van mensen en technologieën.

Deze geïntegreerde en intern gecontroleerde aanpak is een van de onmiskenbare sterke punten van Filame, waardoor het zijn klanten de volledige waardeketen voor de productie van hun onderdelen kan aanbieden en hen kan bijstaan in alle stadia van het ontwerp, de verbetering van tekeningen om de productiekosten tot een minimum te beperken, de ontwikkeling van prototypes, enz.

Verschillende staalfabrieken in Europa sluiten

Uit een rapport van het GMK Center blijkt dat de staalproductie in Europa met 11,7 miljoen ton is gedaald, een daling van 6,7% ten opzichte van juli vorig jaar (2021).  Deze daling is het gevolg van de sluiting van verscheidene staalfabrieken in Europa, waaronder verscheidene van de Arcelor Mittal-groep.  Begin september werden ongeveer vijftien staalfabrieken stilgelegd.

De sluitingen zijn het gevolg van de stijging van de energieprijs, waardoor de producenten niet langer in staat zijn hun productiekosten te dekken en de kostenstijgingen niet kunnen doorberekenen aan hun klanten, ondanks de energietoeslagen die door de meeste spelers worden toegepast.

Deze sluitingen komen bovenop de reeds aangekondigde sluitingen, zoals de sluiting van de roestvrijstaalgieterij Aperam in Genk.

Deze vermindering van het aanbod zal uiteindelijk een effect hebben op de prijs van staal.  Het is dan ook niet te verwachten dat de prijzen in de komende maanden zullen dalen.

Filame ontvangt de Wallonia Silver Export Award 2022 van AWEX (Agence Wallonne à l’Exportation)

Tijdens een plechtigheid op 8 september in Terhulpen heeft Filame de zilveren exportprijs Wallonië 2022 ontvangen in aanwezigheid van de Minister-President van het Waalse Gewest, de heer Elio Di Rupo.

Deze prijs werd toegekend vanwege de sterke internationale groei van Filame in de afgelopen jaren en haar strategie van innovatie in het productieproces.

Ontdek onze producten

Filame neemt deel aan Design to Manufacturing industrialfair

Filame neemt deel aan de industrialfair Design to Manufacturing die op 21 en 22 september 2022 in Kortrijk Expo wordt gehouden.

De nieuwe waardeketen van het slimme maakbedrijf vereist een dynamische en digitale integratie van alle relevante processen in combinatie met het gebruik van innovatieve productie-en designtechnieken.

Afdelingen zoals design, engineering, prototyping, planning, maintenance, productie, supply-chain, assemblage, logistiek, verkoop en na-verkoop worden één interactief platform van mensen en technologieën.

Deze geïntegreerde en intern gecontroleerde aanpak is een van de onmiskenbare sterke punten van Filame, waardoor het zijn klanten de volledige waardeketen voor de productie van hun onderdelen kan aanbieden en hen kan bijstaan in alle stadia van het ontwerp, de verbetering van tekeningen om de productiekosten tot een minimum te beperken, de ontwikkeling van prototypes, enz.

Ontdek onze producten

Legeringsextra’s voor roestvrij staal blijven in prijs dalen (Augustus 2022)

Zoals de Filame Groep elke maand doet, hebben wij ons panel van leveranciers geraadpleegd om een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken van de ontwikkeling van de prijs van gelegeerde extra’s voor de roestvrije staalsoorten die de Filame Groep regelmatig gebruikt.

In juni zagen we, na de sterke stijging in mei, voor het eerst een prijsdaling. De neergang heeft zich in juli licht voortgezet.

De daling zette in augustus door.

Dit lijkt te wijzen op een teruggang van de economische activiteit die in juni voelbaar begon te worden en die met name te wijten is aan de diverse geopolitieke gebeurtenissen. De economische bedrijvigheid in China is verder teruggelopen en dat geldt ook voor de vraag op staal en RVS.

Deze beweging betekent niet dat we zullen terugkeren naar de prijzen die in 2019 golden. De vraag naar nikkel in het bijzonder blijft zeer sterk en wordt gestimuleerd door de vraag naar dit metaal in de batterij-industrie.

Er zij op gewezen dat alle leveranciers nog steeds een energietoeslag toepassen om rekening te houden met de gestegen energiekosten. Deze toeslag blijft op zijn beurt stijgen. De Russische gascrisis zal de druk op de energieprijzen waarschijnlijk verder opvoeren.

Bijgevolg zal de prijs van roestvrij staal niet in dezelfde mate dalen als de prijs van de legeringstoeslag.

Bovendien hadden de grote gebruikers zich tijdens de zeer sterke stijgingen in de eerste helft van het jaar ingedekt en beschikken zij over voorraden en contracten om tegen hogere prijzen te leveren dan zij vandaag via aankopen ter plaatse zouden kunnen verkrijgen.

Filame wijst erop dat de prijs van de legeringstoeslagen van maand tot maand door de verschillende leveranciers wordt vastgesteld naar gelang van de kwaliteiten roestvrij staal die zij aanbieden. Er zijn dus verschillen tussen de diverse leveranciers, maar de tendens is bij alle leveranciers merkbaar.

Bovendien wordt de prijs vastgesteld op de dag dat het materiaal wordt geleverd. Er kunnen dus verschillen zijn tussen het tijdstip van bestelling en het tijdstip van levering, vooral omdat de leveringstermijnen niet korter zijn geworden.

Voorts zij opgemerkt dat de onderstaande cijfers een algemene tendens voor de staalproducenten zijn en dat de prijs voor slitters, draadtrekkers of groothandelaars varieert naar gelang van de gevraagde kwaliteit, de aard van het produkt (plaat, spoel, draad), de gevraagde hoeveelheden, de dikte of diameter van het draad en de verpakking.

Ontdek onze producten

Prijzen legeringstoeslag blijven dalen (juli 2022)

Zoals de Filame Groep elke maand doet, hebben wij ons panel van leveranciers geraadpleegd om een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken van de ontwikkeling van de prijs van gelegeerde extra’s voor de roestvrije staalsoorten die de Filame Groep regelmatig gebruikt.

In juni zagen we, na de sterke stijging in mei, voor het eerst een prijsdaling.

In juli zien we dat de lichte daling doorzet.

Dit lijkt te wijzen op een daling van de economische bedrijvigheid die in juni voelbaar begon te worden en die met name te wijten is aan de diverse geopolitieke gebeurtenissen.

Deze beweging betekent niet dat we zullen terugkeren naar de prijzen die in 2019 golden.  De vraag naar nikkel in het bijzonder blijft zeer sterk en wordt gestimuleerd door de vraag naar dit metaal in de batterij-industrie.

Er zij op gewezen dat alle leveranciers nog steeds een energietoeslag toepassen die varieert van 235 euro/ton tot 385 euro/ton om rekening te houden met de gestegen energiekosten. Deze toeslag neemt echter niet af.

Filame herinnert eraan dat de prijs van de legeringstoeslag van maand tot maand door de verschillende leveranciers wordt vastgesteld naar gelang van de kwaliteiten roestvrij staal die zij aanbieden.  Er zijn dus verschillen tussen de diverse leveranciers, maar de tendens is bij alle leveranciers merkbaar.

Bovendien wordt de prijs vastgesteld op de dag dat het materiaal wordt geleverd. Er kunnen dus verschillen zijn tussen het tijdstip van bestelling en het tijdstip van levering, vooral omdat de leveringstermijnen niet korter zijn geworden.

Voorts zij opgemerkt dat de onderstaande cijfers een algemene tendens zijn bij de staalfabrikanten en dat de prijs bij slitters, draadtrekkers of groothandelaars varieert naar gelang van de gevraagde kwaliteit, de aard van het produkt (plaat, spoel, draad), de gevraagde hoeveelheden, de dikte of diameter van het draad en de verpakking.

Filame vestigt ook de aandacht van haar klanten op het feit dat zij, indien nodig, haar prijzen zal moeten aanpassen in verhouding tot het tijdstip van de bestelling, afhankelijk van wijzigingen in de prijs van materialen en het tijdstip van levering.

De prijs van de legeringstoeslagen voor roestvrij staal daalt voor het eerst (Juni 2022)

Zoals de Filame Groep elke maand doet, hebben wij ons panel van leveranciers geraadpleegd om een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken van de ontwikkeling van de prijs van de legeringstoeslagen voor de roestvrije staalsoorten die de Filame Groep op regelmatige basis gebruikt.

Voor de maand Juni hebben we, na de stijging in Mei, voor het eerst een prijsdaling gezien in Juni.

Het is nog te vroeg om te zeggen of dit wijst op een blijvende neerwaartse tendens op de markten, maar de tendens volgt die welke is waargenomen voor de staalprijzen.

Er zij op gewezen dat alle leveranciers nog steeds een energietoeslag toepassen die varieert van 235 euro/ton tot 385 euro/ton voor bepaalde bedrijven om de stijging van de energiekosten te integreren.

Filame herinnert eraan dat de prijs van de legeringstoeslag van maand tot maand wordt vastgesteld door de verschillende leveranciers naar gelang van de kwaliteiten roestvrij staal die zij leveren.  Er zijn dus verschillen tussen de diverse leveranciers, maar de tendens is bij alle leveranciers dezelfde.

Bovendien is de prijs die van de dag waarop het materiaal wordt geleverd. Er kunnen dus verschillen zijn tussen het tijdstip van bestelling en het tijdstip van levering, temeer daar de leveringstermijnen nog steeds vrij lang zijn, maar zich stabiliseren.

Voorts zij opgemerkt dat de onderstaande cijfers een algemene tendens bij de staalproducenten zijn en dat de prijs bij slitters, draadtrekkers of groothandelaren varieert naar gelang van de gevraagde kwaliteit, de aard van het produkt (plaat, coil, draad), de gevraagde hoeveelheden, de dikte of diameter van het draad en de verpakking.

Filame trekt ook de aandacht van haar afnemers op het feit dat zij, indien nodig, afhankelijk van wijzigingen in de prijs van materialen en het tijdstip van levering, haar prijzen kan moeten aanpassen in verhouding tot het tijdstip van de bestelling.

Filame vanaf nu zelfvoorzienend in energie dankzij zonnepanelen

Begin 2022 installeerde Filame 735 zonnepanelen met een totaal vermogen van 250 kWp op het dak van haar gebouw in Nijvel.  Dit komt overeen met een totale stroomproductie van 225 MWh/jaar

Deze installatie is onlangs in gebruik genomen en bij de gemiddelde Belgische zonuren kan Filame hiermee 80% van haar dagverbruik aan elektriciteit voor haar productie dekken.

Bovendien wordt met deze installatie de uitstoot van 67,5 ton CO2 per jaar vermeden.

Naast de zeer aanzienlijke verlaging van de energiekosten voor Filame, past deze investering in de vastberaden strategie van Filame voor een koolstofarme overgang en duurzame ontwikkeling.

Op weg naar een daling van de staalprijzen?

Terwijl de staalprijzen tot maart stegen, stabiliseerden zij zich in april en daalden zij licht in mei.

Is dit het begin van een algemene trend op langere termijn? Het is nog te vroeg om dat te zeggen.

De verschillende staalleveranciers die in het Filame-panel zijn opgenomen, hebben een daling van de orders voor deze producten in de afgelopen vier weken gemeld.

Zij verklaren dit enerzijds door een automarkt die duidelijk terugloopt, met name door het tekort aan onderdelen.  Ook andere factoren, zoals de oorlog in Oekraïne en de langdurige blokkering in China, waardoor veel bedrijven tot stilstand zijn gekomen, worden genoemd als factoren die enige invloed hebben.  Dit alles heeft geleid tot een daling van de vraag, die een neerwaartse invloed heeft gehad op de prijzen.

Terwijl warmgewalste breedband in maart en april tussen 1330 en 1450 euro per ton werd verhandeld, lagen de prijzen in april meer in de buurt van 1200 euro per ton. Voor koudgewalst breedband ligt de prijs net onder 1300 euro/ton.  Draad volgt dezelfde trend.  Natuurlijk moet men letten op de gewenste kwaliteiten en hoeveelheden, die ook van invloed zijn op het prijsniveau.

Het is op dit moment niet mogelijk te zeggen of de prijzen van roestvrij staal dezelfde richting zullen volgen.  De staalcomponent mag dan wel dalen, maar de legeringstoeslag, die momenteel ongeveer 60% van de prijs uitmaakt, was in mei opnieuw sterk gestegen.  De prijzen van roestvrij staal zijn derhalve veel meer gekoppeld aan de ontwikkeling van de prijzen van nikkel en chroom, waarvoor de vraag zeer groot blijft.