Legeringstoeslagen voor roestvrij staal stijgen weer

Zoals de Filame Groep elke maand doet, hebben wij ons panel van leveranciers geraadpleegd om een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken van de ontwikkeling van de prijs van de legeringstoeslagen voor de roestvrije staalsoorten die de Filame Groep op regelmatige basis gebruikt.

Voor de maand mei was er een zeer aanzienlijke stijging, soms van meer dan 10%, voor de verschillende legeringstoeslagen.

De spanningen op de markten zijn niet tot bedaren gekomen en de internationale gebeurtenissen, met name de oorlog in Oekraïne, die een langetermijnprobleem is geworden, zijn niet echt veranderd.

Er zij op gewezen dat alle leveranciers ook een energietoeslag van maximaal 120 euro/ton toepassen om rekening te houden met de stijging van de energiekosten. Deze toeslag komt bovenop de energietoeslag van ongeveer 250 euro/ton die sinds het begin van het jaar van kracht is.

Filame herinnert eraan dat de prijs van de legeringstoeslag van maand tot maand wordt vastgesteld door de verschillende leveranciers naar gelang van de kwaliteit van het roestvrij staal dat zij leveren.  Er zijn dus verschillen tussen de diverse leveranciers, maar de tendens is bij alle leveranciers dezelfde.

Bovendien is de prijs die van de dag waarop het materiaal wordt geleverd. Er kunnen dus verschillen zijn tussen het tijdstip van bestelling en het tijdstip van levering, temeer daar de leveringstermijnen nog steeds erg lang zijn.

Filame vestigt derhalve de aandacht van haar afnemers op het feit dat zij, indien nodig, afhankelijk van wijzigingen in de prijs van materialen en het tijdstip van levering hiervan, de prijzen van lopende offertes/bestellingen zal moeten aanpassen ten overstaan van het tijdstip van de offerte/de bestelling.

Prijs van de roestvrije staalsoorten