Ontwikkeling van de staalprijzen: de meningen lopen uiteen over de vraag of het huidige niveau moet worden gehandhaafd

De invoer van basisstaal (stijl ST37 voor de bouw) in de EU is in het derde kwartaal sterk gestegen. Deze massale toevloed van gewalst materiaal uit Rusland, India, Vietnam – maar niet uit China, dat zijn capaciteit heeft verminderd – die wordt aangetrokken door het hoge prijsniveau in Europa, vormt een eerste bedreiging voor het beleid van hoge prijzen dat de grote Europese staalproducenten momenteel voeren. Zij willen dat het huidige prijsniveau zoveel mogelijk wordt gehandhaafd, maar voor deze basisstaalsoorten zou dit wel eens moeilijker kunnen blijken.

Het zijn niet alleen deze grotere invoervolumes dan in de voorgaande maanden die de marktprijzen onder druk zetten door de verminderde schaarste aan basisstaal, maar er zijn ook andere factoren die een neerwaartse prijstendens veroorzaken.

In de eerste plaats zijn er de grote problemen waarmee de autofabrikanten worden geconfronteerd door het pijnlijke tekort aan halfgeleiders. Alleen al in augustus daalde de EU-productie met 19% ten opzichte van augustus 2020. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de verkoop van staal aan de autofabrikanten zelf, maar ook aan hun toeleveranciers. Voorlopig valt er in de afzienbare toekomst geen oplossing voor dit probleem te verwachten en de behoefte van de sector aan staal zal dan ook niet onmiddellijk verbeteren.

Intussen blijven de staalfabrieken hun bestellingen van de automobielindustrie produceren, waardoor de voorraden bij de bovengenoemde distributeurs toenemen.

Bovendien heeft de staalmarkt te kampen met stabiele tot licht dalende schrootprijzen en een daling van de ijzerertsprijzen in de afgelopen weken. Dit is te wijten aan de vermindering van de productiecapaciteit die in China is doorgevoerd. De Chinese regering heeft besloten dat de totale staalproductie in 2021 niet hoger mag zijn dan die van het voorgaande jaar. Deze daling van de produktie heeft een invloed gehad op de vraag naar erts, waarvan de prijs in de afgelopen maand is gedaald.

 

Anderzijds beweren de grootste fabrieken in de EU volzet te zijn voor dit jaar, hoewel de kleinere fabrieken in Midden-Europa hier en daar nog wat tonnage aanbieden voor levering in november-december. In België en Duitsland produceerden de staalfabrieken in het eerste, tweede en derde kwartaal bewust of wegens technische of onderhoudsproblemen minder staal, waardoor ook de schaarste toenam.

Deze elementen hebben echter alleen betrekking op basisstaal. Er zij op gewezen dat de meer specifieke materialen, waarnaar een grotere vraag bestaat, zoals precisiestaal, galvais, roestvrij staal en verenstaal, zeldzaam blijven en schaars zijn. Leveranciers en intermediaire wederverkopers zien het tekort en derhalve de prijzen niet onmiddellijk afnemen. Bovendien zouden de spanningen weer kunnen oplopen zodra de huidige inzinking in de automobielsector is afgenomen.

De meningen van de deskundigen over de prijsontwikkeling lopen op dit punt sterk uiteen. Sommige deskundigen menen dat de prijzen deze en komende maand zullen dalen, maar dat daarna een opwaartse tendens te verwachten is. Anderen geloven het tegenovergestelde, namelijk dat de hausse van prijsstijgingen definitief voorbij is en dat er een neergang zal volgen waarin de basisprijs zal dalen.

Er zijn argumenten voor en tegen beide standpunten. Er zijn veel ontwikkelingen gaande die van invloed kunnen zijn op de staalprijs: Hoeveel verder zal de economie groeien? Wanneer zal de autoproductie weer toenemen? Wordt het EU-systeem van invoercontingenten herzien of niet? Zal de Europese binnenlandse staalproductie toenemen of zich stabiliseren? Zullen de ijzerertsprijzen opnieuw dalen of niet? Zal er ook een mogelijke stijging van de rentevoeten komen, die een negatieve invloed kan hebben op de bereidheid om te investeren?

Dit betekent dat het op dit moment moeilijk is een duidelijke voorspelling te doen over de verwachte prijsontwikkeling, maar we moeten zeker niet rekenen op een prijsdaling op de korte termijn, vooral voor niet-basisstaal.

De druk op de leveringstermijnen is evenmin afgenomen en er zijn geen aanwijzingen dat de huidige situatie op korte termijn zal veranderen.

Filame raadt haar afnemers dan ook aan hun aanvragen voor de produktie van onderdelen zorgvuldig te plannen en daarbij rekening te houden met de leveringstermijnen van het materiaal en de prijzen eventueel aan te passen aan het tijdstip van levering van het materiaal, temeer daar geen enkele leverancier zich momenteel vastlegt op prijzen over meerdere dagen en dat voor roestvrij staal de prijs van de legeringstoeslag die is van de dag van levering van het materiaal.

Overzicht van Noviostaal – het staaljournaal september en advies van Filameveranciers