Filame participe au projet Breath4Life lancé par l’UCLouvain pour fabriquer un respirateur simplifié

Filame participe au projet Breath4Life lancé par l’UCLouvain pour fabriquer rapidement un respirateur simplifié. Filame réalise les ressorts des valves du respirateur en Inox grade Médical.

[NL]
Filame neemt deel aan het Breath4Life-project van de UCLouvain om snel een vereenvoudigd ademhalingstoestel te produceren. Filame produceert de veren voor de ventilatiekleppen in roestvrij staal van medische kwaliteit.

[EN]
Filame is participating in the Breath4Life project launched by the UCLouvain to rapidly manufacture a simplified respirator. Filame produces the springs for the ventilator valves in Medical grade stainless steel.

Photos

Videos